“Bida nobo….historia nobo”

309

Frankie Torres tabata sinti’é so. Tristu, deprimí, ku soledat i tabata pensa ku niun hende no ta por a yud’e.

E tabatin pensamentu di mata su mes i problema den su famia. Ora su mama a bai Iglesia Universal, el a pensa ku e no tabata digno di risibí Spiritu Santu, pero for di momentu ku el a risibí Spiritu Santu tur kos a bira alegia. E no tin problema i su famia ta uni.

Konosé mas dje transformashon aki: