Header Obispo Macedo

Wak nos meditashon di awe…

Pasobra ken ku kier salba su bida lo pèrd’é; ma ken ku pèrdè su bida pa Mi kousa lo hañ’é. Pasobra ki probecho un hende lo tin si e gana henter mundu, ma pèrdè su alma? Of kiko un hende lo duna en kambio di su alma?

Mateo 16:25-26