“E Tata ta stima e Yu, i a entregá tur kos den Su man. Esun ku kere den e Yu tin bida eterno; ma esun ku no obedesé e Yu lo no mira bida, ma e furia di Dios ta keda riba dje.”

Huan 3:35-36

 

Pa kousa di Su obedensia , Hesus a risibí e outoridat i e derechi di huzga.