“E ta salba nos, no pa obra di hustisia ku nos a hasi, sino konforme di su miserikòrdia, pa medio di labamentu di e regenerashon i e renobashon pa e Spiritu Santu.”

Lukas 11:13

Spiritu Santu tin e poder di transformá kualke bida ku ser pone den Su mannan.

Den bo orashon ku bo hasi awe nochi, pidi Dios laba bo di tur kos ku ta stroba bo di konkistá òf mantené bo salbashon. Kòrda ku ta importante pa bo ta sinsero den bo orashon.

Dios bendishoná bo grandimente.