Mihó husga algu na final ku na prinsipio,
mihó tene pasenshi ku tin idea.
No eksitá demasiado lihé: ta hende bobo sa eksitá.
Predikador 7:8-9
E inisio di tur kos ta algu inkgnito, pues nos no sa kiko lo sosodé. Pero, ta ku e final di algu ku nos ta atkirí eksperiensia i pasenshi i nos ta siña warda pa e momento korekto pa akshoná, sin ansiedat.
Ora nos faya, nos ta aseptá e korekshon i nos ta pasa hasi loke ta korekto. Tur esaki sin warda renkor, pa nos no bira personanan arogante.