“Mi no tabata sa unda mi por a haña e yudansa aki”

450

E problema nan familiar a afekta Nancy Camargo hopi na mucha i esaki a kaba ku su outoestima. Te na momentu ku el a haña e yudansa adekua pa sali for di e depreshon.