Piká, hustisia i huisio

318
Header Obispo Macedo
Wak nos meditashon di awe…
I E, ora ku E bin, lo konbensé mundu di piká, i di hustisia i di huisio; di piká, pasobra nan no ta kere den Mi; di hustisia, pasobra Mi ta bai serka e Tata, i boso no ta miraMi mas; i di huisio, pasobra e prens di e mundu aki a wòrdu huzgá.
Huan 16.8-11