Proyekto Help di FHU korsou

148

Proyekto Help di FHU korsou a duna un regalo masha bunita pa tur mama, un rosa i un karta bisando pa nan: Mama —por ta niun hende, por ta ni bo yu(nan) a bisa bo esaki— pero bo ta balioso, bunita! E ser humano di mas apresiá ku nos konosé, i esun ku mas amor meresé riba e planeta aki! Tur bo esfuersonan a bal la pena, niun no a bai pèrdí, i lo yega e dia kaminda Dios ta bai rospondé i trese un transformashon kompleto pa abo, bo famia i bo bida!

“Su yunan i su kasá ta gab’é. Nan ta bisa: ‘Tin hopi mama bon, pero niun no por igualá bo.’”
Proverbionan 31:28-29

No tin niun manera bo! DIOS bendishoná bo ku salu, pas i amor!