Grupo Kalèb a organisa un aktividat pa nos grandinan kaminda nan a papia tokante Salú Mental.

Kuida di bo salú mental ta importante, pasobra e bo por prevení enfermedatnan neurológiko entre otro manera ‘Alzheimer’.