Abundantemente

36

Si bo a bai tras di mi atvertensia, lo mi a habri mi kurason pa bo i laga bo sa mi pensamentu

Proverbionan 1:23

 

Dios ta sabiduria. Ora Su Palabranan penetrá den nos, nos ta abundantemente bendishoná ku Su Spiritu. Su pensamentunan ta puru, hustu i berdadero, kapas di pone nos nase di nobo pa medio di Spiritu Santu. E ora ei, nos ta kuminsa pensa i aktua manera É, ku hustisia i bèrdat. Asina nos konose, komo un Tata poderoso i berdadero.