“Awor mi ta mas fuerte”

651

Rabia, odio, renkor i resentimentu Jessica Orozco a baha tur e sintimentu nan aki riba su ruman nan i kontra su famia en general. El a pensa ku su kasamentu lo a kambi’e, pero esei no a sosode, al kontrario e problema nan a krese mas kontra su kasa i yu muhe. E no tabata sa mas kiko hasi, te na e momentu ku el a partisipa di e reunion nan na Iglesia Universal i Spiritu Santu a hasi un kambio den dje. Awor tur kos ta felisidat.