Spiritu Santu ta un realidat bibu i presente den e iglesia di Señor Hesukristu. Su obra ta wòrdú hasi den e bida di un kristian di un forma kompletu i permanente…

Tur e akshonnan di Spiritu Santu ta pa edifiká, konsolá, guia i fortalesé e akshonnan di e kristian den e sentido di forma e iglesia, ku ta e berdadero kurpa di Señor Hesus, di kual nos ta forma parti den e kondishon di miembro.