Header Obispo Macedo

Wak nos meditashon di awe…

Pasobra e lo ta manera un palu plantá kantu di awa, ku ta manda su raisnan bai na un korida di awa, i ku lo no tin miedu ora kalor bin; ma su blachinan lo ta bèrdè, i den e aña di sekura e no ta preokupá, ni laga di duna fruta. Yeremias 17:8