Guiá pa Spiritu di Dios

43

Tur hende ku ta laga Spiritu di Dios guia nan ta yu di Dios.

Romanonan 8:14

 

Dios ta Spiritu. P’esei, pa kombertí den Su yu i komuniká kunÉ, ta solamente pa medio di spiritu, di rason, i no di kurason, ke men, di sintimentu.

E yunan di Dios ta kana i biba den spiritu, ke men, konstantemente den komunikashon kunÉ. Nunka nan ta laga e kurason guia nan. Nan spiritu ta fuerte i inteligente, dominando e kurason, ku semper ta grita, ke duna òrdu, i ta deseá kosnan ku no ta pertenesé.  Pa biba den spiritu, e yunan di Dios ta wòrdu  guiá solamente pa Spiritu Santu.