“Na unda mi por bai for di Bo Spiritu? Òf na unda mi por hui bai for di Bo presensia?”

Salmonan 139:7 

 

Na unda mi por bai for di Bo Spiritu? E spiritu di bida ta someté na e Spiritu di Dios, ju for di e momentu di kreashon ta kompaña e ser humano pa tur lugá. Maske ta inútil pa hui for di e presensia Divino, hopi a trata di skapa, i, pa esei, nan a sufri e konsekuensianan.

 

Tur loke e ser humano inventá pa disimulá e perversidat ku ta den su alma ta inútil dilanti e presensia di Todopoderoso. Ser sinsero ku N’e, no tin manera pa skonde.

 

Dios bendishoná bo dia grandemente.